“O Club Estudiantes Lugo convoca o próximo mércores 27 de xuño a Asemblea Xeral Ordinaria nas oficinas do Club ás 20:00hrs. en primeira convocatoria e ás 20:30 hrs. como segunda. Coa conseguinte orde do día:

    1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
    2. Balance deportivo e económico tempada 2017/2018.
    3. Presuposto tempada 2018/2019.
    4. Rogos e preguntas.”